2014/11/30

De panda jurk || La robe panda

Hier is hij, de panda eh birdie jurk!

La voilà, la robe panda eh birdie!


(Op de foto zie je plekjes op de schouders, dat is plakband)

(Les tâches sur les épaules que vous voyez sur le photo, c'est du scotch)

Zoals steeds is de uitleg van La Maison Victor heel duidelijk. De redacteurs nemen steeds de tijd om in elk patroon dezelfde stappen te herhalen en de tekeningen zijn zo duidelijk dat je in een oogopslag kan zien wat in de tekst wordt uitgelegd.

Comme toujours, les explications de La Maison Victor étaient très claires. J'aime comment les rédacteurs prennent le temps pour répéter les techniques patron après patron et les dessins simples qui montrent dans un coup d'oeil la place précisée dans le texte.

Wat het resultaat betreft, is de balans positief. Maar het was nipt. Positief:

Quant au résultat, le bilan est positif, mais c'était de justesse. Côté positif:

1) De rits
Je ziet de rits helemaal niet! Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar er zijn zelfs geen ophopingen te zien ondanks de rekbare rode stof. Ik ben (terecht) heel trots op mezelf!

1) La fermeture éclaire
On ne voit rien du fermeture éclaire, vraiment rien! Même si le tissu rouge est du jersey, ça ne gonfle pas. Je peux dire avec raison que je suis fière de moi!2) De voorkant
Ik moest het slechts één keer overdoen, de eerste keer kwam de roze katoen even piepen.

2) Le devant
J'en suis réussie en seulement 2 fois, la première fois le coton rose était visible.
3) De rode tricot stof
In de 3 foto's die ik tot nog toe postte lijkt het alsof het 3 keer om een andere kleur gaat! Dat ligt natuurlijk aan de camera in mijn telefoon, ik ben niet goed uitgerust. Het is eigenlijk behoorlijk donker rood, de stof is redelijk dik en zacht en zelfs met een aantal lagen over elkaar had mijn machine geen probleem. Ik kocht hem op het Stoffenspektakel (ook de roze pandastof), maar ik weet niet meer bij welke verkoper.

3) Le jersey rouge
Dans les 3 photos précédentes ça semble 3 fois une autre sorte de rouge! C'est la faute de mon téléphone, bien sûr, je ne suis pas encore bien équippée. En réalité, c'est un rouge foncé, le tissu est bien épaix et doux et même avec quelques couches, ma machine n'avait pas de problèmes. Je l'ai acheté sur le marché du tissu, je ne sais plus chez quel vendeur.

4) De mouwen
Ik weet niet zeker of ik de mouwen wel als "positief" mag beschouwen. Het Birdie-defilé, georganiseerd door de dames achter "Au fil du canal" inspireerde me om de katoenen stof te laten weerkeren in de mouwen. Mijn eerste poging was echter mislukt omdat ik recent de Franse naad heb leren kennen en deze nu te pas en te onpas wil gebruiken. Duidelijk niet bij de mouwen, weet ik nu...

4) Les manches
Je doute un peu s'il est valable de mettre les manches chez le 'côté positif'. Le défi Birdie, par les créateurs de "Au fil du canal", m'avait inspiré de faire revenir le coton contrastant à l'intérieur des manches. Ma première tentative a échoué parce que récemment j'ai découvert la "couture française" (je ne sais pas si on dit "couture française" en français! En anglais c'est "French seam", en néerlandais "Franse zoom", alors j'ai traduit littéralement) et je la trouve si soignée que maintenant je veux l'utiliser tant que possible. Pas chez les manches, je sais après essais et erreurs...

VOOR || AVANT

Jullie kunnen de verdikking duidelijk zien || Vous voyez bien l'épaississment...

NA || APRÈS

Wat niet zo goed gelukt is

Alors, côté negatif

1) Het beleg. Ik haat het beleg. Ik heb hem vooraan in het midden ook met de hand vast moeten maken omdat hij steeds naar boven plooide. In de beschrijving stond nochtans dat dat niet zou gebeuren wanneer je het beleg aan de naadwaarde eronder vastnaait. Ik begrijp er niets van.

1) La parementure. Je la déteste. J'ai dû l'attacher à main aussi au milieu devant parce qu'elle pliait à la hausse, bien que l'explication disait que ça ne passera pas en cousant la parementure sur la couture ci-dessous. J'en comprends rien.

2) De zoom. Maar dat is mijn eigen schuld, ik was te lui. Ik was begonnen aan de blinde zoom met flanelsteek, maar toen ik zag hoelang dat zou duren, heb ik het snel met de machine gedaan. Inderdaad, snel. Ik ben niet alleen lui, maar wil ook dat alles snel gaat. Ik vraag me soms toch af of ik wel geschikt ben om te naaien...

2) L'ourlet. Mais c'est de ma faute, j'étais trop paresseuse. J'avais commencé à le faire à main, mais quand je voyais combien de temps ça me prendrait, je l'ai fait vite avec ma machine. Oui, vite. Non seulement suis-je paresseuse, je veux aussi que tout va vite. Je commence à me demander si je suis vraiment faite pour faire de la couture...

3) De pandastof. Ik geef het toe, die is vreselijk. Roze EN panda, dat is teveel van het goede. Als het niet voor mijn metekindje Louise was, dan had ik hem niet gekozen. Ze is wild van dieren, vooral van de panda's en de olifanten, na ons bezoek aan Pairi Daisa deze zomer. En dus ben ik maar geplooid, om te kunnen genieten van haar stralende glimlach wanneer ze haar kerstcadeau opent.

3) Le tissu panda. J'avoue, il est horrible. Rose ET panda, c'est trop. Si ce n'était pas pour ma petite filleule Louise, je ne l'avais pas choisi. Elle adore les animaux, les pandas et les éléphants sont ses plus préférés après notre visite à Pairi Daisa cet été. Donc alors, pour jouir son sourire radieux quand je la donne son cadeaux à Noël, j'ai plié.

Dat is ook de reden waarom ik nog geen foto op model heb, die komt er wel na de feesten. Nummer drie is trouwens ook de reden waarom ik heb besloten de mini tote bag van *Tadaam niet te maken: een tas volledig in roze pandastof, dat moet een aanslag zijn op het zicht. Als jullie nu denken dat dit mijn takenlijstje voor de feesten wat korter maakt, think again: gisteren ben ik als een blok gevallen voor de broek-met-strik Cléome van la Blousette rose. Ik hoop mijn laatste restjes "Bye bye birdie" van Atelier Brunette erin te kunnen verwerken. Ja, ik hou ook van dieren!

C'est aussi pourquoi je n'ai pas encore de photo sur modèle. Ca vient après les fêtes. Et c'est aussi pourquoi j'ai décidé de ne pas faire le mini tote bag de *Tadaam: un sac complètement fait dans le tissue rose et panda, ça doit blesser les yeux. Si vous pensez que cette décision me donne plus de temps pour les 5 autres projets, vous vous êtes trompés: depuis hier je suis craquée pour le pantalon noué Cléome, de la Blousette rose. J'espère pouvoir utilisé mes restes du tissu "Bye bye birdie" d'Atelier Brunette. Oui, moi aussi j'aime les animaux!

No comments:

Post a Comment